Felmérések igazolják, amit nyilván Ön is tapasztal:
6. osztálytól szembetűnővé válik, hogy a tanulók komoly hányadának alapvető hiányosságai vannak, ami tovább nő, ahogy cipelik magukkal a felsőbb évfolyamokra.

A tanárnak csak akkor van esélye a fejlesztésre és felzárkóztatásra, ha akár egy tucatnyi tanulóval úgy tud dolgozni, mintha mindegyikkel egyenként foglalkozna.

Alkalmazza a számítógépes "segéd-tanárt"!

Pont abban segít, ami nem egyszerűen "megterhelő" a tanárnak, hanem képtelenség egyedül megoldani:

 • Minden gyerek a saját tempójában haladhat, a tudásának megfelelő szinten.
 • A tanárnak mégsem kell a "fejét kapkodnia": géptermi hálózatban saját gépén diagramokon követheti a tanulók haladását.

Ez az egyedülálló szolgáltatás különösen jól kihasználható a nem szakrendszerű oktatás keretében.

A segéd-tanár nem egy szokásos "oktató CD"!

Ehhez képest rendkívül szerény:
csupán egyszer kéri egy tanár 2 heti fizetését.
Aztán évekig szolgálja Önt úgy, hogy "nem kér enni"!Ha mélyebben szeretne belelátni a részletekbe:

Mi mindenre lenne szükség egy valóban hatékony hiánypótláshoz?

A kulcsszó a

differenciálás:

 1. Először is minden egyes tanulónál fel kell tárni, hogy hol maradt le.
 2. Ha kiderültek a tanuló hiányosságai, akkor azokon a területeken kellene - egyénileg - fejleszteni.
 3. Folyamatosan értékelni kell a tanuló haladását, és kezelni a közben előbukkanó hiányosságokat.

Ezt egyszerű leírni, sőt még meg is tudná oldani a tanár, ha csak egy-két gyerekkel kellene foglalkoznia. De osztálykeretben vagy akár 10-15 fős csoportokban már - valamilyen támogató rendszer nélkül - szinte lehetetlen.

Egy mondattal kifejezve az optimális helyzetet:

Ezt összevetve az iménti a-b-c követelményekkel két konkrétan megfogható feltétel adódik, mindegyik egyformán fontos a differenciált oktatás és felzárkóztatás sikerességéhez:

 1. Megfelelő anyagok: Jól felépített diagnosztizáló feladatsorok és olyan tananyagok kellenének, amelyekből a tanulók képesek egyedül, saját tempójukban haladva tanulni. Mivel a nem szakrendszerű oktatás nem kötődik tankönyvhasználathoz, így az iskola (pedagógus) feladata ezeknek az összeállítása.
 2. A folyamatot támogató szervezés: Leginkább olyan "segédoktatókra" lenne szüksége a pedagógusnak, akik egyenként képesek figyelni a tanulókat, ellenőrizni tudják a munkájukat, és jeleznek a tanárnak, ha az ő szakértő beavatkozására van szükség. Így a pedagógus képes lenne egy egész csoporttal érdemben foglalkozni.

Egyik sem kis kihívás! De érdemes belegondolni: ha az előbbi 1. és 2. pont bármelyikét nem sikerül megoldani, akkor a felzárkóztatás kudarcra van ítélve, és a nem szakrendszerű oktatástól sem sok mindent lehet várni.

Van segítség!

Főleg a differenciált oktatás és felzárkóztatás gyakorlati szervezésére érvényes, hogy az egyetlen reálisan megoldható "segédoktató" a számítógép. Maga a gép már rendelkezésre áll az iskolában, csupán a differenciált oktatást és felzárkóztatást támogató programrendszerre van szükség.

Örömmel jelezzük, hogy tudunk Önnek segíteni! Sok éves fejlesztés után elkészült, és immár egy éve közel száz iskolában működik az az egyedülálló számítógépes technológia, amely minőségi változást hozhat az egyéni fejlesztésben és felzárkóztatásban.

„Mint pedagógus először kaptam olyan korszerű eszközt a kezembe, mely remekül fejleszti tanulóimat, miközben én is rengeteg módszertani fogással gazdagodom. Egyszerre valósul meg a differenciálás, a diagnosztizálás és a nyomon követés, ami komoly adminisztrációs munkától is megszabadít.”

Turcsik Viktor, a budaörsi Herman Ottó Általános Iskola igazgatója

A fenti 1-2 pontokban megfogalmazott elváráshoz illeszkedve a rendszer két részből áll:

 • A szakmai anyagból, amit értelemszerűen szintén számítógépre kellett ültetni. A "Matematika számok nélkül" fejlesztő program pedagógiailag is új megoldást jelent. A Varga Tamás által meghirdetett "számtan helyett matematika tanítás" elvét úgy valósítja meg, hogy a - a számfogalom valódi megértetésén keresztül - hatékonyan fejleszti a számolási készséget.
 • A rendszer másik része a tanári vezérlőprogram, amellyel a tanár saját gépéről egyenként követheti és irányíthatja a tanulók munkáját.

Ha Ön igazgatóként vagy tanárként érintett a nem szakrendszerű oktatás megoldásában, akkor napokat, sőt heteket kell majd ráfordítania ennek megszervezésére. Csupán tájékozódási céllal is érdemes tehát 6 percet rászánnia, és - minden kötelezettség nélkül - megnézni egy jól felépített, ugyanakkor egyszerű segédeszköz audiovizuális bemutatóját!

A tanár komoly segítséget kaphat az egyéni ütemükben haladó tanulók munkájának követésére. Erről Ön is meggyőződhet, ha - szintén kötelezettség nélkül - megnézi a felzárkóztató anyag szakmai felépítését és a hálózatos vezérlő programot. A számfogalom elmélyítésétől az alapműveletek gyakorlásán át a szövegértés fejlesztéséig nagyon sok feladatot és módszertani útmutatót fog találni.

Regisztráljon, és töltse le a programot! 3 napig tanulmányozhatja, hogyan segítheti fejleszteni a tanulók matematika tudását, miközben sok energiát megspórol saját magának!

A megértést segítő hangfelvétel telepítőjét is töltse le, és hallgasson bele! Ez nagyon fontos azoknak a tanulóknak, akik - elég sokan - nehezen birkóznak meg az írott szöveggel. Előtte telepítse a tanári programot az előző bekezdés szerint!

Megnézte a programot? Tetszik a matematikai megközelítés? A felhasználói tapasztalatok szerint a Számfogalom fejezet gyakorlatai valóban eljuttatják a tanulókat a számrendszer felépítésének megértéséhez. Az alapműveletek sokoldalú megközelítése, a számegyenes szemléletes használata és a szövegértés fejlesztése sokféle érdekes gyakorlattal van fűszerezve, amit a gyerekek nagyon szeretnek.

Mindezek - és a felhasználók véleménye - alapján kimondhatjuk, hogy egy nagyon átgondolt, rendkívül komoly tartalomról van szó, professzionális programtechnikai megoldásokkal támogatva.

A rendszer igazi újdonsága a differenciált oktatás megvalósíthatóságában rejlik!

Ezt azért fontos ismét kiemelni, mert a jelenleg elérhető oktatóprogramok iskolai alkalmazhatóságához képest ezen a téren hatalmas előrelépés történt. Ugyanis a számítógép iskolai oktatásban való használatánál éppen ez a kérdés jelenti a vízválasztót:

Képes-e a tanár ellenőrizni, követni és segíteni a tanulók munkáját, miközben azok saját tudásszintjükhöz illeszkedő gyakorlatokon, egyéni tempóban dolgoznak?

Ez ekvivalens ezzel a kérdéssel: megvalósítható-e a differenciált oktatás, ennek révén a lemaradók felzárkóztatása?

Ha ez a feltétel hiányzik, akkor - bár a gyerekek nagyon élvezhetik a számítógépet - a tanár nem tudja, hogy valójában mi történik az órán. Tényleg haladt-e a tanuló, vagy csak "játszadozott" a géppel? A tanár így nehezen tud felelősséget vállalni az óra eredményességéért, ezért az sem csoda, ha vonakodik gépterembe vinni az osztályt.

Erre a problémára kínálunk egy világszínvonalú megoldást!

Gondolja el, mekkora segítséget jelent a tanár számára, ha a gyerekek maguktól(!) dolgoznak, neki pedig csak akkor és ott kell beavatkoznia, amikor az pedagógiailag szükséges.

Igazából csak az órai használat során fogja megtapasztalni a tanár, milyen segítséggel gazdagodott, de a gyerek és az iskola is nyerni fog. A program kipróbálása mellé még más iskolák kedvező tapasztalatait tudjuk ajánlani előzetes információ szerzésére.

Ezzel elérkeztünk az Ön számára legfontosabb ponthoz: Hogyan lehetne ott az Ön iskolájában, az Ön óráján ez az egyedülálló segédeszköz? De előbb engedjen meg egy kérdést:

Vajon mennyit ér, ha sikerül megoldást találni egy eddig kezelhetetlennek tűnő problémára?
Ami állandó témája a konferenciáknak, és amiről a közoktatás minden résztvevője tudja, hogy égetően szükség lenne rá:
a differenciált oktatásra és az eredményes felzárkóztatásra.

Mibe kerül mindez?

A bemutatott egyedülálló előnyöket mérlegelve nem csodálkozhatna, ha ez a technológia többe kerülne, mint a szokásos oktató CD-k.

De nem ez a helyzet, inkább kevesebbe kerül!

Mivel az iskolában géptermekben gondolkodnak, ahol a gépek száma idővel bővülhet,a program egy példányának licencét egy gépteremre adjuk. Függetlenül a benne lévő gépek számától.

Ráadásul az árban benne van az Interaktív táblán való munka!

A matematika fejlesztő program - ahogy a bemutatóban is látható - kiválóan alkalmas arra, hogy egy-egy tanuló a táblánál oldjon meg egy feladatot, amit aztán meg lehet beszélni az osztállyal.

Minden egyes gépteremhez megvásárolt licenchez hozzátartozik két interaktív táblán használható tanári program.

Mi a különbség a tanulói és tanári program között?

A tanulói programban csak folyamatosan tud haladni a tanuló, és csak akkor tud továbblépni, ha eredményesen (legalább 70%) megoldja az egyes feladatsorokat. Az interaktív táblán használható tanári programban szabadon kiválaszthatja a tanár a megoldandó feladatsort (ahogy az a bemutatóban látható).

Mindezen szolgáltatásokra olyan árat állapítottunk meg, ami minden iskola számára lehetővé teszi, hogy ezzel a programmal segítse a nem szakrendszerű oktatást.

A program ára géptermenként 78.000 Ft+ÁFA, amiben benne van a két interaktív táblára szóló tanári program és a hálózatos tanári vezérlőprogram is.
Több gépteremre történő vásárlás esetén további kedvezmény van.

Ha csak néhány gépre szeretnék megvásárolni, akkor az egyedi változatot javasoljuk. Ennek ára 6400 Ft+ÁFA, 5 gépes csomagban csak 28.000 Ft+ÁFA. Minden gépen önállóan dolgozhatnak azok a tanulók, akik azon a gépen jelentkeztek be. A munkájuk eredményét a gép eltárolja, legközelebb ott folytathatják, ahol abbahagyták.

A tanár bármelyik tanulóhoz odamehet, és visszamenőleg is megnézheti a tanuló eredményeit rögzítő diagramot, sőt minden egyes feladat megoldását. Ha szükséges, beavatkozhat, például visszaküldheti a tanulót egy korábbi feladatsor gyakorlásához.

A matematika program erejét megsokszorozza a hálózatos tanári vezérlőprogram! Három fontos plusz szoláltatást nyújt

 • a tanár saját gépéről tudja követni és vezetni a tanulók haladását,
 • a tanulók bármely gépen belépve folytathatják a legutóbb abbahagyott munkát,
 • a tanulók munkája központilag van tárolva, így egy-egy gép meghibásodása esetén is biztonsággal megőrizhető.

A tanári vezérlőprogram használatának természetesen feltétele, hogy a gépek hálózatba legyenek kötve.

Megjegyzés: a program arra is alkalmas, hogy a 7-8-adik évfolyamon egyéni foglalkozás, csoportfoglalkozás keretében használják fel a felmerülő hiányosságok pótlására, a tanulók ismereteinek megfelelő szintre hozására.